Már tudsz nevezni a
WILK KapuvárRun futóversenyre!

Felhasználási feltételek

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.platinumsport.hu weboldal és aloldalainak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad. A Weboldalt Platinum Bt. (székhely: 7500 Nagyatád, Munkás utca 36, adószám: 25212394-2-14, továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal, Facebook oldal és YouTube csatorna felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: info@platinumsport.hu. További elérhetőségek ide kattintva

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a Weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A látogató a lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. Amennyiben az Üzemeltető harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalmat tesz közzé a Weboldalon, ezek felhasználása is kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak. Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, az szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető az előbb említett külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

Shopping Cart
Translate »
Scroll to Top