Már tudsz nevezni a
WILK KapuvárRun futóversenyre!

Adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Név: Platinum Bt.
Székhely: 7500 Nagyatád, Munkás utca 36.
adószáma: 25212394-2-14
Levelezés cím: 7500 Nagyatád, Kossuth u 1.
Képviseli: Soós György
Elérhetőségek: info@platinumsport.hu; +36 30 522 5069
(a továbbiakban: Társaság)
Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Soós Olivér Gábor, oliver.soos@platinumsport.hu, +36 30 322 5513

A weboldalunk címe: https://www.platinumsport.hu.

IT szolgáltatók

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
www.websupport.hu

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégnév: Google LLC
Székhely: Mountain View, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)

Cégnév: Meta Platforms Ireland Ltd. ( Facebook, Instagram )
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Pénzügyi szolgáltatók

Cégnév: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Cégnév: Stripe Inc
Székhely: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States

Cégnév: WISE
Székhely: Avenue Louise 54, Room S52 Brussels 1050 Belgium

Cégnév: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

A szabályzat célja

Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Értelmező rendelkezések

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az érdeklődéssel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó igény elküldésével kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a vállalkozással kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által hasznosnak, fontosnak ítélt információk megadása. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta/regisztrálta.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A Felhasználó/Ügyfél által e-mailban kötelezően megadott adatok kezelése az un. regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Nevezés

A rendezvényre való regisztrációval szerződéses viszony jön létre érintett és adatkezelő között a sportrendezvény megfelelő lebonyolítása, azon való részvétel biztosítása, idő-, helyezés megállapítása, közzététele, adatkezelő részére helyet, időt és módot tekintve korlátlanul felhasználhatóan marketing célra kép, hang, illetve kép és hangfelvételek (fényképek, hangfelvételek, videofelvételek) készítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mindkét fél jogos érdeke, valamint – elsődlegesen – az érintett hozzájárulása melyet a rendezvényre való regisztrációval ad meg. A hozzájárulás elmaradásának következménye, hogy a rendezvényen nem
vehet részt az érintett.

Minden nevező a részvételével kifejezett hozzájárulását adja, hogy a rendezvény vonatkozásában róla ellenérték nélkül kép, hang, illetve kép- és hangfelvételek (fényképek, hangfelvételek, video- és drónfelvételek) készüljenek, melyet adatkezelő helyet, időt és módot tekintve korlátlanul felhasználhat marketing tevékenység céljából beleértve az online és közösségi médiában való közzétételt is.

Minden nevező a regisztrációval kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok érintettjei – amennyiben más természetes személyre vonatkoznak, pl.: baj esetén értesítendő személy – az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megismerték, és az adatkezeléshez hozzájárulásunkat adták.

A nevezők a regisztrációval elfogadják azt is, hogy az eredményüket adatkezelő közzé tegye bármilyen írott vagy nem írott módon, beleértve az online és közösségi médiában való közzétételt, valamint más hírügynökségeknek való továbbítást is. Az eredmények közlésénél közzétett adatok: azonosító, név, futam, időeredmény, a lakóhelyből a város és az életkor.

Az érintettek köre a rendezvényen részvevő minden nevező, valamint a felvételek vonatkozásában a rendezvény területén tartózkodó minden magánszemély.

A kezelt személyes adatok kategóriái: nevező neve, e-mail címe, ötpróba azonosítója, neme, születési dátuma, lakcíme, póló mérete, baj esetén értesítendő személy neve, telefonszáma, gyermekek esetén szülő/gondviselő neve, e-mail címe, telefonszáma, csapat nevezésnél a kísérő neve, a nevező számlázási adatai, rajtszáma, helymeghatározó adatok, kép, hang, illetve kép-, video-, drón- és hangfelvételek; a nevező megadhat egészségügyi adatokat is, mint vércsoport, esetleges betegségek, allergia, intolerancia, gyógyszer érzékenység, TAJ szám; adatkezelő által szervezett gyalogtúrák és kerékpártúrák esetén a nevezői adatkezelés szabályait kell analóg módon alkalmazni azzal, hogy ilyen esetben csak e-mail címet és nevet kér megadni az adatkezelő.

A címzettek, akik a kezelt adatokhoz hozzáférhetnek: az adatkezelő sportrendezvény-szervezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, alvállalkozói, valamint az adatkezelő összes megjelölt adatfeldolgozója tekintettel arra, hogy a rendezvény szervezése és lebonyolítása igen komplex, sok területet érintő feladat.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Shopping Cart
Translate »
Scroll to Top