Már tudsz nevezni a
WILK KapuvárRun futóversenyre!

Versenyszabályzat

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
A verseny indulójaként a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a Versenyszabályzat hatálya kiterjed.

2.) Egészségi állapot
a Résztvevő kijelenti, hogy a versenyen egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a Résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel kapcsolatban.

4.) A nevezések átruházásról
Amennyiben a versenyző nem tud részt venni a versenyen, nevezése átruházható. Ezt a procedúrát a szervezők végzik, amihez elengedhetetlen az átruházó fél lemondónyilatkozata, az új versenyző adataival. A nyilatkozatot aláírva az info@platinumsport.hu e-mail, kérjük eljuttatni. A dokumentum letölthető itt.

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A versenyre való nevezést ezen a honlapon tudod megtenni. Az adatvédelmi tájékoztató itt tekinthető meg. Javaslom, hogy regisztráld magad és add meg a nevezéshez szükséges adataidat a fiókodban, így ezek az adatok a nevezéseid alkalmával automatikusan kitöltődnek.

6.) Befizetett nevezés lemondása
Szervező a nevezés lemondását az eseményt megelőzően, 2024. szeptember 9. éjfélig tudja elfogadni, kizárólag írásban a info@platinumsport.hu e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 50%-át a Szervező visszafizeti.

7.) A felelősségvállalási nyilatkozatról
A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a nyomtatott, aláírással ellátott Felelősségvállalási nyilatkozat átadása. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja – meghatalmazással vagy a befizetést visszaigazoló e-mail bemutatásával) adhatja le.

8.) A nevezési díjról
A nevezési díj beérkezési határidejének betartása a versenyző felelőssége. Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautalja a Szervező. A résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési formon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani. A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.
Szervező adatai:
Név: Platinum Bt.
Cím: 7500 Nagyatád, Kossuth utca 1
Adószám: 25212394-2-14

Banki adatok:
Wise Europe SA
Bankszámlaszám (HUF): 12600016-13456424-48940280
Bankszámlaszám (EUR): BE69 9673 2031 4978 SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX

9.) Csapatok létszáma
A 2024 évi versenyünkön maraton és félmaraton távon 2 és 3 fős csapatok indulhatnak!

10.) A rajtcsomag felvételéről
a.) Rajtcsomag felvételéhez személyazonosításra alkalmas igazolvány és a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail szükséges.
b.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány személyi igazolvánnyal és a befizetésről szóló visszaigazoló e-maillel veheti át.
A nevező elfogadja, hogy az aktuális járványügyi helyzet miatt a Szervező köteles betartani és betartatni a Magyar Közlönyben közzétett szabályokat.

11.) Rajtidőpontok
Fix rajtidőpontban történik a rajtolás, de a létszám függvényében a Szervező több rajtidőpontot is megjelölhet, és külön indíthatja a “lassabb” és külön a “gyorsabb” versenyzőket/csapatokat.

12.) A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen és a versenyközpontban a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, a saját és a többi Résztvevő érdekében. A szervezők korlátozott mennyiségben ingyenes parkolási lehetőséget is biztosítanak.

13.) Az útvonalról
A verseny útvonala táblákkal és felfestésekkel kerül kijelölésre és a verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a futó versenyző felelőssége. A versenyző a menetiránnyal megegyezően halad. A kanyarokban az útvonal levágása szigorúan tilos. Az útvonalon a STAFF tagjai, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani, ellenkező esetben a rajtszámot a Szervező leveszi, és az érintett induló a versenyből kizárásra kerül.
A versenyek útvonala és a frissítőállomások megtekinthetőek itt a honlapon ide kattintva.
A Szervező az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja.

14.) Vis maior
A Résztvevő elfogadja, hogy a verseny megrendezését elháríthatatlan külső ok akadályozhatja (vis maior), mint – így különösen, de nem kizárólagosan – az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád. Az útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, a verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az alábbi pótidőpontot (15. pont) jelöli meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny megrendezésének időpontját a pandémia miatti állami és lokális intézkedések is érinthetik.

15.) Pótidőpont
A Szervező a nevezések megnyitásakor a 2024. évben pótidőpontként a 2024. október 6. dátumot jelölte meg. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy 2024. október 1. pótidőpontra történő változtatása esetén a részvétel 6. pontban meghatározottakkal mondható le. A pótidőpontban a Szervező fenntartja a rajtidőpont újra jelölésének lehetőségét, melyet legkésőbb a verseny előtt 1 hónappal tesz közzé. Amennyiben a Szervező nem tudja megrendezni a pótidőpontban az eseményt, akkor bejelenti az esemény törlését.

16.) A verseny törlése esetén a nevezési díjak visszafizetésének módjáról
A verseny megszervezése folyamatos előkészítési költséget jelent, melyet az aktuális befizetett nevezési díjakból finanszírozunk (a szervezőcsapat bér- és járulékköltsége, irodai költségek, bejárások útiköltsége, programozói feladatok és előfizetések, grafikai feladatok, beszállítóktól megrendelt, le nem mondható szolgáltatások stb.). Minden halasztás többletköltséggel és előre nem kalkulálható extra munkával jár. A verseny hosszútávú megrendezhetőségének érdekében az alábbi feltételrendszert vezetjük be, mely egy esetleges 2024. évi elmaradás esetén a nevezési díjakból 50%-ot térít vissza a nevezőknek, míg a fennmaradó 50% összegből finanszírozza az elmúlt időszak előkészítési folyamatait, ezzel teremtve meg a verseny további megrendezésének lehetőségét. A verseny törlése esetén a Szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 50%-át visszafizeti.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt a szervező törli az alábbi két lehetőséget biztosítja:
a.) A szervező a nevező részére biztosítja a nevezés következő évre való átvezetését.
b.) A szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 50 %-át az alábbiak szerint visszafizeti:
A nevezési díj 50%-ról szóló sztornószámla kiállítását követően, átutalással a nevező számlaszámára 8 napon belül.

17.) A frissítőpontokról
A körökön 2-3 kilométerenként elhelyezett frissítőállomásokon víz, izoital, banán és szőlőcukor várja a versenyzőket.

18.) Viharos időjárás esetén
Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újra indíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pótidőpontot és pénzt nem fizet vissza. A Szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában, a verseny Facebook oldalán teszi közzé.

19.) Az adatok hitelességéről
A Résztvevőnek a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

20.) A doppingolásról
A Résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT.

21.) Az időmérő rendszer hibájának esetén
A versenyben elől haladó futókat – látótávolságon belül – médiamotoros, illetve kerékpáros kísérheti a közvetítések és a pontos időjóváírások érdekében. Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodik, a motoros vagy kerékpáros kísérők jegyzik fel manuálisan a pontokon való áthaladást.

22.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a Résztvevő látható helyen viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

23.) Kizárható továbbá, aki
-Nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot
-A nevezési formát és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki
-Rajtszámot visel, de kerékpárral vagy “kocsiztatva” szállítanak
-Aki időmérő pontot hagy ki
-A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen saját rendezésű eseményre sem fogad a jövőben.
-Megszegi a versenyszabályzatban található dohányzásra vonatkozó szabályokat

24.) Forgalomirányítás
Az indulók az útvonalon mindenhol elsőbbséget élveznek, így az útvonal városi szakaszán félpályás, illetve teljes pályás útlezárások mellett haladhatnak. Az útvonal teljes hosszában rendezői, polgárőri biztosítás irányítja a forgalmat.

25.) Tilalmak
Tilos a versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), rollerezni, továbbá a versenyt rajtszám nélkül teljesíteni. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható.

26.) Babakocsis futás
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre lehetséges. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

27.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám- és marketing tevékenység csak a Platinum Bt. előzetes írásbeli engedélyével végezhető, egyeztetett formában és módon.

28.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más –szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

29.) A Részvevők életkorára vonatkozó szabályok
A részvételi korhatárt (a versenyen összesen megtehető kilométerek függvényében) a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:
a.) Maraton korhatár: betöltött 16. év, írásos szülői beleegyezéssel
b.) Félmaraton korhatár: betöltött 13. év, írásos szülői beleegyezéssel
c.) 10 km táv korhatár: betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel
d.) 12 év alatti gyermek kizárólag szülői felügyelettel és engedéllyel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat.

30.) Az orvosi beavatkozásról
A verseny orvosa: a helyszínen orvos és ápoló, valamint mentőszolgálat figyel az egészségedre! A Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja.

31.) Létszámkorlátozás és a nevezés zárása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti, és újra megnyithatja.

32.) A szintidőkről
A Szervezők a pályát 15 óráig tudják biztosítani. Eddig az időpontig minden versenyzőnek be kell érnie a célba.

33.) A verseny etikája
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen saját rendezésű eseményre sem fogad a jövőben.

34.) A drónok használatáról
A drónokra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Szervező írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

35.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen, a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből.

36.) Biztosítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

37.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

38.) GDPR
Minden jelentkező a nevezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a nevező hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez a Platinum Bt. által szervezett I. INTRETECH FÉLMARTON ÉS JUBIELUMI WINK MARATATON KAPUVÁR versenyre történő jelentkezéssel önkéntes hozzájárulását adja a Platinum Bt. adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából. A nevező hozzájárul a szervezési feladatokon kívül:
– a személyét ábrázoló fényképfelvételeknek a Platinum Bt. marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához
– a benyújtott nevezési információk sokszorosításához
– harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közléséhez.

Korosztályok
KorcsoportÉletkortól
I16
II31
III46
IV61
Shopping Cart
Translate »
Scroll to Top